حمایت از پادکست

حامی باش

اگر قصد حمایت از فیل کست را دارید می‌توانید از طریق پلتفرم حامی‌ باش از این پادکست حمایت کنید.

حمایت ارزی

اگر از خارج کشور قصد حمایت از پادکست را دارید می‌توانید از طریق صفحه ما در ‌Buy me a coffee از فیل کست حمایت کنید.